Logotype, Grafisk profil och kontorstryck

Logotypen är grunden i din grafiska profil. Det är den som företaget identifieras med. En grafisk profil ger en enhetlig bild av ditt företag. Ju tydligare och mer konsekvent du är i din kommunikation, desto enklare är det att komma ihåg ditt företag. Du har kanske själv en idé som kan utvecklas till en passande logotype.
  • En väl genomtänkt och arbetad logotype. Skisser och förslag tas fram tills du är nöjd.
  • Logotypen anpassas till alla filformat och storlekar som behövs för tryck och användning på skärm.
  • Grafisk profil som beskriver vilka färgvärden och typsnitt som ska användas.
  • I den grafiska profilen fastställs formatet och utseendet på dina visitkort, brevpapper och kuvert.

Exempel: